Rozhovor o horární astrologii

Rozhovor pro týdeník Spirit s astrologem Vítem Kuntošem o horární astrologii. Vychází již v pátek 08.01.216 a bude obsahovat soutěž o možnost položit dotaz hvězdám!

Proč jste se začal věnovat horární astrologii?

Astrologii se věnuji již od dob studií na gymnáziu a deset let profesionálně vykládám horoskopy. V běžné astrologické praxi je základem práce osobní horoskop, který je sestaven na míru jednotlivce podle data, času a místa narození. Osobní horoskop zrcadlí naše působení v této realitě, a najdeme tak v něm naše silné a slabé stránky. Určuje náš životní prostor, v rámci kterého se pohybujeme. Znalost svého osobního horoskopu je velmi užitečná na cestě sebepoznání. Nedokáže však zodpovědět mnohé praktické otázky, které jsou často hlavním důvodem, proč se klienti na astrologa obracejí. Astrologie je ovšem velmi košatý obor, který disponuje mimo jiné i technikou zvaná horární astrologie. Zabývá se studiem horoskopů otázek a umožňuje nabídnout zájemci odpověď na jeho otázky, které z osobního horoskopu nelze vyčíst. Tato technika mě vždy fascinovala a svým potenciálem mě ohromila.

A proč jste se horární astrologii začal věnovat až nyní?

O horární astrologii se zajímám dlouhodobě, ale bohužel o této metodě nejsou v českém jazyce dostupné dostatečně použitelné zdroje. Proto u nás tato technika není tolik rozšířená. Studiu horární astrologie jsem se začal věnovat naplno až tehdy, kdy moje znalost anglického jazyka pokročila tak daleko, abych mohl číst anglické knihy. Tím se mi otevřely nové možnosti, mohl jsem horární astrologii nastudovat a zkoušet ji na otázkách, které přinesl život můj a lidí kolem mě. Výsledky mě velmi překvapily a zjistil jsem, že astrologie má mnohem větší potenciál, než jsem doposud tušil.

V čem je tedy horární astrologie jedinečná? Co lze s její pomocí řešit?

Okamžik, kdy je hvězdám položena otázka, není náhodný. Otázka přichází tehdy, kdy rezonuje s aktuální kvalitou dané chvíle, kterou lze vyčíst v konstelacích. V horoskopu vzniklé otázky tak najdeme ukrytou i odpověď. Horární astrologie je jedinečná v tom, že umí najít přesnou a konkrétní odpověď na to, co nás zajímá. Hovoří jasně a spolehlivě. Astrolog využívá pravidla, která ho vedou k rozklíčování odpovědi. To je z praktického hlediska velmi užitečné. Když si někdo nechává například vyložit partnerský horoskop, může zjistit mnoho informací o možnostech společného fungování. Přitom je skutečným důvodem výkladu jediná prostá otázka – miluje mě? To v partnerském horoskopu nezjistíme, ale s horární astrologií lze odpověď nalézt jednoduše.

Lze se ptát přitom na nejrůznější oblasti života. Nejčastější dotazy směřují k práci, vztahům, rodině, penězům, bydlení, prodeji/nákupu nemovitostí, vývoji soudu, dovolené, zkoušek na škole, výhrám atd.

Jsou ještě nějaké další výhody?

Ano a je jich více, než že se tazatel dozví srozumitelnou odpověď na to, co chce vědět. Nepotřebuje znát svůj přesný čas narození. Zpracování je pro mě jako astrologa snazší, než podrobný výklad horoskopu a služba je tak cenově vstřícná vůči zájemcům. Odpověď jsem schopen poskytnout standardně do 5ti pracovních dnů, expresně do 24 hodin. Jsou situace, kdy nelze čekat na odpověď dlouho. Myslím, že byť je to technika hojně využívaná spíše v historii, je jako dělaná do doby současné.

Je horární astrologie složitá?

Samotné postupy a pravidla, které vedou k vyhodnocení otázky, jsou jasná a srozumitelná. Není zde prostor pro vlastní ego astrologa, které by mohlo chtít přijít s něčím navíc. Pravidla je třeba pokorně dodržovat. Nalezení odpovědi je poté mnohdy relativně snadné. Horární astrologie se doporučuje pro začátečníky, protože si na ní mohou důkladně osahat základní astrologické prvky. Je pak snazší naučit se vykládat osobní horoskop a další techniky. Od 24.2.2016 budu v Praze pořádat kurz horární astrologie určený i úplným začátečníkům. Jsem rád, že se o úžasné možnosti horární astrologie budu moct podělit.

Jaká je její historie?

Horární astrologie byla mnohdy hlavním nástrojem práce astrologů zejména během 8. až 17. století. Věnoval se jí i jeden z nejznámějších astrologů William Lilly. Jeho kniha Křesťanská astrologie zachycuje mimo jiné pravidla výkladu dotazových horoskopů a pro astrology je klíčovým zdrojem informací. Nedávno konečně vyšla v českém jazyce. Horární astrologie se ovšem vyvinula z metody používaných ve starém Řecku zvané jako katarche. Tato technika má přitom své kořeny až v původní babylonské magii.

Jaké typy otázek je možné tedy zodpovědět? Jsou nějaká pravidla, která stanovují, jak otázky pokládat?

S horární astrologií lze zodpovědět otázky vztahující se k vývoji či popisu událostí nebo vztahu. Nejvhodnější jsou konkrétní otázky, na které lze odpovědět jednoznačně ano či ne. Tazatele by se daná otázka měla nějak osobně dotýkat. Je třeba, aby byl upřesněn vztah s další osobou, které se otázka může týkat (přítel, bratr, otec, soused, učitel, apod.). Když tazatel položí dotaz, měl by před položením další otázky alespoň několik dní počkat. Typické otázky jsou: Co ke mně cítí? Má poměr? Vezmeme se? Získám práci? Dostanu zaplaceno? Udělám zkoušku? Horární astrologie však zahrnuje i další postupy, které umožňují nalézt ztracené věci či zjistit, za jak dlouho k něčemu dojde.

Jaká jsou pravidla výkladu? Můžete uvést konkrétní příklad z praxe?

Astrolog spočítá horoskop pro chvíli, kdy se dozví otázku. V horoskopu poté najdeme planety, které reprezentují tazatele a téma, na které se ptá. Zkoumáme, jak jsou dané planety postavené a jaká je jejich síla. Podle toho poznáme, jaká je skutečná podstata daných témat a jak si navzájem rozumí. Jedná-li se o otázku týkající se vztahu dvou lidí, zjistíme z těchto planet, jaká je role každého ve vztahu a vzájemný postoj. Podle různých pravidel odhalíme, jestli nejsou hráči v dané otázce nějak dále ovlivnění a již v této fázi můžeme mít odpověď. Pokud chceme zjistit, jestli nějaká situace nakonec nastane, hledáme zejména aspekt, který by mezi zahrnutými planetami nastal.

Jako příklad mohu uvést otázku, kdy se mě klientka tázala, zda-li dostane zaplaceno za svoji několikaletou práci. Tazatel je reprezentován vždy planetou, která vládne Ascendentu a Lunou. Peníze z práce se nachází v 11. domě horoskopu, což je 2. dům (symbolizuje peníze) od 10. domu (symbolizuje práci). Ve vyhodnocení horoskopu otázky byl klíčový nastávající aspekt mezi Lunou a vládcem 11. domu. Přestože se jednalo o kvadraturu, což je disharmonický aspekt, značí konečné propojení tazatele se svými financemi provázané těžkostmi. Klientku jsem tak mohl povzbudit a ujistit, že po dalších průtazích nakonec svoji výplatu dostane. Peníze se jí podařilo nakonec skutečně získat. Podobných příkladů lze uvést mnoho a se spoustou z nich se budou moci setkat zájemci na zmiňovaném chystaném kurzu horární astrologie.

Bookmark the permalink.