Horární astrologie

Sluneční soustava autor: 35393 zdroj: Pixabay.comHorární neboli dotazová astrologie je starým odvětvím astrologie. Horoskop momentu, kdy je astrologovi položena otázka, v sobě totiž obsahuje i odpověď. Pomocí přesně stanovených pravidel horární astrologie je možné tuto odpověď rozklíčovat a určit.

Horární astrologie je specializovanou tradiční metodou, která svým potenciálem převyšuje běžné možnosti astrologie. To proto, že běžné astrologické postupy zkoumají především psychologii osobnosti a naznačují pravděpodobný rámcový vývoj událostí. Narozdíl od horární astrologie však nenabízí jasné a srozumitelné odpovědi. Přitom jasná odpověď je to, co se lidé od astrologa chtějí nejčastěji dozvědět. Horární astrologie je tak i v dnešní době velice perspektivní metoda, které se dnešní astrologové vyhýbají především kvůli jejím složitým postupům.

Jak horární astrologie funguje?

Celá astrologie je postavená na harmonii, která se ve vesmíru odehrává. To praví i základní text ezoteriky, Smaragdová deska od Herma Trismegista:

„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.“ (překlad Pierre de Lasenic)

Ve vesmíru je vše navzájem propojené, pouze naše dualistické vnímání nám standardně neumožňuje vnímat souvislosti. Horární astrologie nám umožňuje nahlédnout do tohoto vesmírného řádu. Díky ní mizí iluze oddělenosti a můžeme najít správné souvislosti, tedy odpovědi na otázky. Cokoliv vzniká, naznačuje v horoskopu takové chvíle vývoj a průběh dané situace. Na tomto principy jsou postaveny všechny astrologické techniky, včetně horoskopu narození.

Kde se vzala horární astrologie?

Horární astrologie bývá označována často jako nejstarší astrologická disciplína. Není to však pravda, neboť za nejstarší techniku lze považovat tzv. mundánní astrologii, která zkoumá celkové konstelace ve vztahu k obecným událostem (úroda, války, předpověď počasí, apod.). S mundánní astrologií jsme se mohli setkat již ve staré Babylonii.

William Lilly zdroj: Wikimedia commonsV 8. – 5. století př. n. L. se vyvinula astrologie nativní, dobře známá a dodnes oblíbená technika zkoumající horoskopy zrození jednotlivců. Horární astrologie se vyvinula až po nativní astrologii z metod používaných ve starém Řecku zvaných jako katarche. Katarche je srovnávací, prediktivní a diagnostická technika, která má svůj původ ve staré babylonské magii. Pro katarche je typické, že se počítá pro okamžik oznámí nějaké novinky související s událostí.

Nejstarší pravidla katarche sloužily jako základ horární astrologie, která se samostatným odvětvím astrologie stala především v době mezi 8. a 17. stoletím. Slavní astrologové té doby se tomuto odvětví obvykle s úspěchem věnovali a rozvíjeli jej dále – Nicholas Culpeper, Guido Bonatti, Mashallah či William Lilly. Těmto astrologům vděčíme za horární astrologii tak, jak ji známe dnes. Zejména William Lilly je považován za otce dnešní horární astrologie a i my se obracíme na postupy uvedené v jeho knihách.